Echtscheidingsconvenant voor leven na de scheiding

echtscheidingsconvenant

Jullie gaan scheiden. Vaak een pijnlijk moment in je leven, gewild of ongewild, in goede overeenstemming of met wat rafelige kantjes. Emotioneel een pittige gebeurtenis en je hoofd staat naar veel maar heb je al nagedacht over het vastleggen van afspraken? Denk hierbij aan jullie financiën, bezittingen, huis, spaargelden, pensioenregelingen, alimentatie en kinderen. Hoe gaan de dingen lopen als jullie beiden jullie eigen leven hebben? Vooral wanneer er minderjarige kinderen in het spel zijn zullen de zaken goed geregeld moeten worden in een ouderschapsplan. De overeengekomen regelingen worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Echtscheidingsconvenant in de praktijk

Het echtscheidingsconvenant geeft jou en je toekomstige ex-partner zekerheid over de belangrijkste zaken in je leven. Het is fijn om te weten waar je aan toe bent in de voor jullie onzekere tijden en dat je de zaken goed geregeld hebt voor jezelf, en de eventuele kinderen. Maar het is toch ook fijn dat je weet dat je ex-partner zo meteen een nieuw leven kan opbouwen op basis van de vastgelegde afspraken. Het door jullie opgestelde en ondertekende echtscheidingsconvenant komt bij de rechter ter beoordeling. Als het convenant reëel is zal de rechter deze onverkort overnemen.

Echtscheidingsconvenant voor zekerheid in je nieuwe leven

Er zijn online voorbeelden voor convenanten te vinden. Je kan een mediator inschakelen die jullie helpt met het opstellen ervan. Deze mediator weet vaak meer dan waar jullie aan denken. Het is zeker niet ongebruikelijk een mediator in te schakelen. Zij helpen je graag en goed. Wees je bewust dat de afspraken in het convenant bindend zijn zodra de rechter ermee heeft ingestemd. De rechterlijke uitspraak is leidend voor jullie leven na de scheiding. Bij praktisch afwijken  met wederzijds goedvinden kun je je daarna niet weer inhoudelijk beroepen op dat deel van het convenant waarin de afspraak beschreven staat. Hou je dus aan wat er afgesproken is of leg de nieuwe afspraak vast als jullie beiden vinden dat er een andere afspraak noodzakelijk is. De mediator kan daarbij helpen.

Related posts